Paid Advertisement
COVID-19 Information
First Published - 04/05/2021 - 5:27PM

Due to COVID-19, Metra trains are operating on alternate schedules that we will update regularly to meet increasing demand. For the latest schedules, click hereFor information about Metra's response to the pandemic, click here.

Last Updated - 04/05/2021 - 5:30PM

Formularz skargi ADA

Firma Metra jest w pełni zaangażowana w zapewnienie całkowitej zgodności usług transportu publicznego z tytułem I I Americans with Disabilities Act (ADA, ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach) z 1990 roku oraz sekcją 504 amerykańskiej Rehabilitation Act (ustawy o rehabilitacji) z 1973 roku.

Osoby, które stwierdzą zaistnienie: 1) PROBLEMÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ (np. fizyczne przeszkody) lub 2) PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ mogą wykorzystać niniejszy formularz do złożenia skargi. Skarga, po jej złożeniu, zostanie przekazana bezpośrednio kierownikowi projektów ds. dostępności transportu firmy Metra w celu oceny i podjęcia działań.

Szczegóły dot. incydentu lub sytuacji

 
:

Proszę opisać zdarzenie. Opis powinien zawierać możliwie jak najwięcej szczegółów.

Proszę dołączyć wszelkie pisemne materiały lub inne informacje, które mogą mieć istotne znaczenie w odniesieniu do złożonej skargi.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx mov mp3 wav.
Paid Advertisement