Paid Advertisement
Alternate Service Schedules
First Published - 03/19/2020 - 11:56AM

Metra will begin operating an alternate weekday schedule on Monday, March 23, to adjust for the reduced number of riders due to school closures, work-from-home mandates and other consequences of the coronavirus pandemic. The alternate schedules can be viewed here. There will be changes for every line except the Heritage Corridor, which will operate its normal schedule. Where we are able to, we will maintain the number of cars on trains to allow for social distancing. On a line-by-line basis, Metra is monitoring ridership and may further reduce service to meet the ridership demands. The reduced schedules will remain in effect until health officials deem the crisis has passed and/or ridership begins to return to normal. Metra will operate on regular weekend schedules. Please use the Ventra app to purchase tickets. The app can be downloaded free from the App Store or Google Play.

Last Updated - 04/01/2020 - 2:59PM

Formularz skargi ADA

Firma Metra jest w pełni zaangażowana w zapewnienie całkowitej zgodności usług transportu publicznego z tytułem I I Americans with Disabilities Act (ADA, ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach) z 1990 roku oraz sekcją 504 amerykańskiej Rehabilitation Act (ustawy o rehabilitacji) z 1973 roku.

Osoby, które stwierdzą zaistnienie: 1) PROBLEMÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ (np. fizyczne przeszkody) lub 2) PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ mogą wykorzystać niniejszy formularz do złożenia skargi. Skarga, po jej złożeniu, zostanie przekazana bezpośrednio kierownikowi projektów ds. dostępności transportu firmy Metra w celu oceny i podjęcia działań.

Szczegóły dot. incydentu lub sytuacji

 
:

Proszę opisać zdarzenie. Opis powinien zawierać możliwie jak najwięcej szczegółów.

Proszę dołączyć wszelkie pisemne materiały lub inne informacje, które mogą mieć istotne znaczenie w odniesieniu do złożonej skargi.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx mov mp3 wav.
Paid Advertisement